สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.556
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อีพีซีแอสโซซิเอท จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/06/2551
วันที่เริ่มใช้ :04/02/2554
วันที่หมดอายุ :03/02/2555
ที่อยู่ :68/12 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต
:แขวงจอมพล เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2690-0886
โทรสาร :0-2691-4067
E-Mail :epcperfect@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 14/12/2553
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร