สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.555
ชื่อนิติบุคคล :ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวิศวกร (2008)
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/06/2551
วันที่เริ่มใช้ :13/09/2561
วันที่หมดอายุ :12/09/2562
ที่อยู่ :157/7 หมู่บ้านนาหนอง ถ.เลย-ด่านซ้าย
:ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย
จังหวัด :เลย
รหัสไปรษณีย์ :42000
โทรศัพท์ :0-4281-4721 , 089-841-8408
โทรสาร :0-4281-4721,0-4283-2536
E-Mail :surasak6767@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 03/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร