สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.60
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอค คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :58/62 หมู่ที่ 3 ซอยปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ 33 ถนนแจ้งวัฒนะ
:ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเร็ด
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11120
โทรศัพท์ :0-2982-9061-2
โทรสาร :0-2982-9062
E-Mail :ek_consultant@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 26/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร