สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.553
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โปรเฟชชั่นแนล โปรเจคท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/05/2551
วันที่เริ่มใช้ :12/05/2559
วันที่หมดอายุ :11/05/2560
ที่อยู่ :68 ซ.รามคำแหง 26/1 ถนนรามคำแหง
:แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :081-4413551
โทรสาร :02-7321060
E-Mail :ppm1990@gmail.com
Website : www.datumthai.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 03/05/2559
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร