สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.552
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ชูแสงสุข คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/05/2551
วันที่เริ่มใช้ :09/06/2561
วันที่หมดอายุ :08/06/2562
ที่อยู่ :175 ซ.รามคำแหง 21 ถ.รามคำแหง
:แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2319-5882 , 094-852-4554
โทรสาร :0-2319-5882
E-Mail :chusangsook@yahoo.com
Website : www.chusangsook.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 10/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร