สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.551
ชื่อนิติบุคคล บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 12/05/2551
วันที่เริ่มใช้ 11/07/2561
วันที่หมดอายุ 10/07/2562
ที่อยู่ 78/16 ซ.เสรีไทย 31 ถ.เสรีไทย ม.2
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240
โทรศัพท์ 0-2732-4678
โทรสาร 0-2732-6923
E-Mail alp.bkk@hotmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 0
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 22/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร