สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.551
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/05/2551
วันที่เริ่มใช้ :11/07/2561
วันที่หมดอายุ :10/07/2562
ที่อยู่ :78/16 ซ.เสรีไทย 31 ถ.เสรีไทย ม.2
:แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :0-2732-4678
โทรสาร :0-2732-6923
E-Mail :alp.bkk@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :0
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 22/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร