สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.551
ชื่อนิติบุคคล บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 12/05/2551
วันที่เริ่มใช้ 11/07/2562
วันที่หมดอายุ 10/07/2563
ที่อยู่ 4/1060 ซ.เสรีไทย57 ถ.เสรีไทย
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240
โทรศัพท์ 095-7702075 , 0-2732-4678
โทรสาร 0-2732-6923
E-Mail alp.bkk@hotmail.com
Website Allianceplus2005.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 18/04/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร