สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.550
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอวัน เอ็มแอนด์อี ดีไซด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/05/2551
วันที่เริ่มใช้ :16/08/2561
วันที่หมดอายุ :15/08/2562
ที่อยู่ :88 สุขาภิบาล5 ซอย 5 แยก 1 ถนนรามอินทรา
:แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10220
โทรศัพท์ :02-9730630
โทรสาร :02-9730872
E-Mail :aonedesign@yahoo.co.th
Website : www.aone-design.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร