สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.549
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พร้อมตรวจอาคาร จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :21/04/2551
วันที่เริ่มใช้ :21/04/2559
วันที่หมดอายุ :20/04/2560
ที่อยู่ :254 ซ.ประชาอุทิศ 76/1
:แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10140
โทรศัพท์ :02-8739427,085-247-9119
โทรสาร :02-8739427
E-Mail :promptcheck@gmail.com
Website : www.promptcheck.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 12/04/2559
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร