สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.59
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :281 ซอยพานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71
:แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2713-3888
โทรสาร :0-2713-3889
E-Mail :seatec@seatec.co.th
Website : www.seatecgroup.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :39
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 16/10/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร