สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.59
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ 01/12/2561
วันที่หมดอายุ 30/11/2562
ที่อยู่ 281 ซอยพานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-3888
โทรสาร 0-2713-3889
E-Mail seatec@seatec.co.th
Website www.seatecgroup.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 40
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 05/11/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร