สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.548
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :21/04/2551
วันที่เริ่มใช้ :21/04/2560
วันที่หมดอายุ :20/04/2561
ที่อยู่ :1124/263 ซอยพหลโยธิน 32 (เจนพัฒนา)
:ถ.พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2541-6552 , 0-2541-6558
โทรสาร :0-2541-6570
E-Mail :snt_consultant@yahoo.com
Website : www.sntconsult.net
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 10/03/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร