สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.548
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 21/04/2551
วันที่เริ่มใช้ 21/04/2562
วันที่หมดอายุ 20/04/2563
ที่อยู่ 1124/263 ซอยพหลโยธิน 32
ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0-2541-6552 , 0-2541-6558
โทรสาร 0-2541-6570
E-Mail snt_consultant@yahoo.com
Website www.sntconsult.net
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 07/03/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร