สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.547
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แกรนด์แชมป์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :21/04/2551
วันที่เริ่มใช้ :23/09/2560
วันที่หมดอายุ :22/09/2561
ที่อยู่ :2508/7 ถ.ดินแดง
:แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2247-9053
โทรสาร :026428182
E-Mail :infoagrandchamp@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/09/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร