สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.546
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไทย อินสเปกต์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :21/04/2551
วันที่เริ่มใช้ :21/04/2559
วันที่หมดอายุ :20/04/2560
ที่อยู่ :6/72 หมู่บ้านราชพฤกษ์ หมู่ที่ 6
:ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :12120
โทรศัพท์ :0-2267-7241 , 085-973-4651
โทรสาร :0-2659-1499
E-Mail :thaiinspect@hotmail.com
Website : www.thaiinspect.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/04/2559
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร