สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.545
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บิวดิ้งเทคโนโลยีแอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :21/04/2551
วันที่เริ่มใช้ :21/04/2551
วันที่หมดอายุ :20/04/2552
ที่อยู่ :90/50 ถ.วัชรพล
:แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10220
โทรศัพท์ :0-2949-8074
โทรสาร :0-2949-8074
E-Mail :paijitp@yahoo.com
Website : butec2007@yahoo.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 24/03/2551
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร