สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.544
ชื่อนิติบุคคล :ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิวดิ้งเซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง ทีม
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :21/04/2551
วันที่เริ่มใช้ :21/04/2552
วันที่หมดอายุ :20/04/2553
ที่อยู่ :66/190 หมู่ที่ 6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
:ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11140
โทรศัพท์ :0-2903-1776 , 086-322-4284
โทรสาร :0-29.31776
E-Mail :best2007@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 24/03/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร