สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.543
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอเชีย เมเนจเมนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :21/04/2551
วันที่เริ่มใช้ :21/04/2560
วันที่หมดอายุ :20/04/2561
ที่อยู่ :100/85 ม.8
:ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :021926864
โทรสาร :021926865
E-Mail :amd_co@yahoo.com
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :16
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/03/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร