สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.543
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอเชีย เมเนจเมนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 21/04/2551
วันที่เริ่มใช้ 13/09/2561
วันที่หมดอายุ 12/09/2562
ที่อยู่ 48/85 ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี 10
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ 021926864
โทรสาร 021926865
E-Mail lomamd59@gmail.com
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 16
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 09/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร