สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.542
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :21/04/2551
วันที่เริ่มใช้ :21/04/2554
วันที่หมดอายุ :20/04/2555
ที่อยู่ :573/122 ซ.ศรีวราทาวน์อินทาวน์ ถ.ประชาอุทิศ
:แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2559-2536
โทรสาร :0-2559-2537
E-Mail :bjc@bjcc.co.th
Website : www.bjcc.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 22/04/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร