สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.541
ชื่อนิติบุคคล บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/03/2551
วันที่เริ่มใช้ 28/06/2561
วันที่หมดอายุ 27/06/2562
ที่อยู่ 732 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 75
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10150
โทรศัพท์ 0-2451-6237-9
โทรสาร 0-2451-6240
E-Mail info@danthaigroup.com
Website www.danthaigroup.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 4
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 19/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร