สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.541
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/03/2551
วันที่เริ่มใช้ :28/06/2561
วันที่หมดอายุ :27/06/2562
ที่อยู่ :732 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 75
:แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10150
โทรศัพท์ :0-2451-6237-9
โทรสาร :0-2451-6240
E-Mail :info@danthaigroup.com
Website : www.danthaigroup.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร