สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.540
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อะเลิร์ท คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/03/2551
วันที่เริ่มใช้ :11/11/2560
วันที่หมดอายุ :10/11/2561
ที่อยู่ :1351/11 ถนนประชาชื่น
:แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :11110
โทรศัพท์ :029518293
โทรสาร :029518293
E-Mail :info@alertconsultant.com
Website : www.alertconsultant.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/09/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร