สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.58
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :381/6 ซ.พระเก้า 58 (ซ.7 เสรี7) ถ.พระราม 9
:แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :02-718-2785-9, 0-2300-5544
โทรสาร :02-300-5546
E-Mail :warunya.m@pps.co.th
Website : www.pps.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :136
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 08/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร