สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.539
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไทย บิลดิ้ง พลัส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/03/2551
วันที่เริ่มใช้ :10/03/2561
วันที่หมดอายุ :09/03/2562
ที่อยู่ :772/155 หมู่บ้านเดอะ แพลนท์ (พีเอส 55 ) ซอยพัฒนาการ 38 ถนนพัฒนาการ
:แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :02-1164239
โทรสาร :02-116-4239
E-Mail :info@thaibuildingplus.com
Website : www.thaibuildingplus.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร