สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.539
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ไทย บิลดิ้ง พลัส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/03/2551
วันที่เริ่มใช้ 10/03/2562
วันที่หมดอายุ 09/03/2563
ที่อยู่ 772/155 หมู่บ้านเดอะ แพลนท์ (พีเอส 55 ) ซอยพัฒนาการ 38 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-1164239
โทรสาร 02-116-4239
E-Mail info@thaibuildingplus.com
Website www.thaibuildingplus.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 09/01/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร