สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.538
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อาร์มมี่ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นไวโรนเมนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/03/2551
วันที่เริ่มใช้ :10/03/2561
วันที่หมดอายุ :09/03/2562
ที่อยู่ :555/15 ซ.สายไหม 54/1 ถ.สายไหม
:แขวงสายไหม เขตสายไหม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10220
โทรศัพท์ :0-2909-8749 , 0-2909-8779
โทรสาร :0-2990-5923
E-Mail :army_dor@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร