สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.537
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ซี.โอ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/03/2551
วันที่เริ่มใช้ 27/04/2562
วันที่หมดอายุ 26/04/2563
ที่อยู่ 152/20-22 หมู่ที่ 3 ถ.รามคำแหง 110
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240
โทรศัพท์ 0-2729-3634,0-2729-3859
โทรสาร 0-2729-3100
E-Mail cos@cos.co.th
Website www.cos.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 26/02/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร