สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.537
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซี.โอ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/03/2551
วันที่เริ่มใช้ :27/04/2561
วันที่หมดอายุ :26/04/2562
ที่อยู่ :152/20-22 หมู่ที่ 3 ถ.รามคำแหง 110
:แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :0-2729-3634,0-2729-3859
โทรสาร :0-2729-3100
E-Mail :cos@cos.co.th
Website : www.cos.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร