สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.536
ชื่อนิติบุคคล :ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นกล้าพัฒนา
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/03/2551
วันที่เริ่มใช้ :10/03/2552
วันที่หมดอายุ :09/03/2553
ที่อยู่ :238 หมู่ที่ 6
:ต.สันพระเนตร อ.สันทราย
จังหวัด :เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :50210
โทรศัพท์ :053-398-856
โทรสาร :053-343-597
E-Mail :b.nattakit@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 10/03/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร