สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.535
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วิศวกรรมผู้ตรวจสอบอาคาร จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/03/2551
วันที่เริ่มใช้ :10/03/2552
วันที่หมดอายุ :09/03/2553
ที่อยู่ :75/158 ซ.หลังตลาดกรมชล ถ.ติวานนท์
:หมู่ 3 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11120
โทรศัพท์ :089-145-7544
โทรสาร :02-960-3544
E-Mail :bie2007@windowslive.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 12/02/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร