สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.534
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไซวา อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/03/2551
วันที่เริ่มใช้ :10/03/2561
วันที่หมดอายุ :09/03/2562
ที่อยู่ :58 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 79 ถ.จรัญสนิทวงศ์
:แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10700
โทรศัพท์ :0-2434-6971/084-722-4717
โทรสาร :0-2434-6971
E-Mail :saiwainspector@hotmail.com
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 05/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร