สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.533
ชื่อนิติบุคคล :ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าไทยกรุ๊ป
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/03/2551
วันที่เริ่มใช้ :10/03/2551
วันที่หมดอายุ :09/03/2552
ที่อยู่ :392/5 หมู่ที่5 ถ.รอบเมือง
:ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี
จังหวัด :อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :41000
โทรศัพท์ :042-223-955
โทรสาร :042-223-955
E-Mail :frakrachang@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/02/2551
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร