สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.532
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็น.เอส. พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/02/2551
วันที่เริ่มใช้ :11/02/2561
วันที่หมดอายุ :10/02/2562
ที่อยู่ :55/82 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 87
:แขวงประเวศ เขตประเวศ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :0-2115-2223,08-5114-3733
โทรสาร :0-2115-2223
E-Mail :moo_civil@hotmail.com
Website : nsplusengineering.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร