สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.530
ชื่อนิติบุคคล บริษัท บิลดิ้ง ออดิท แอนด์ ลอว์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 11/02/2551
วันที่เริ่มใช้ 11/02/2562
วันที่หมดอายุ 10/02/2563
ที่อยู่ 374 ถนนสวนสยาม
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 02-9199054
โทรสาร 02-9199055
E-Mail buay.blt@gmail.com
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 01/02/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร