สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.530
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บิลดิ้ง ออดิท แอนด์ ลอว์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/02/2551
วันที่เริ่มใช้ :11/02/2561
วันที่หมดอายุ :10/02/2562
ที่อยู่ :374 ถนนสวนสยาม
:แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :02-9199054
โทรสาร :02-9199055
E-Mail :wutanun.blt@gmail.com
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 02/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร