สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.529
ชื่อนิติบุคคล :ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอสเอ็น อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/02/2551
วันที่เริ่มใช้ :11/02/2561
วันที่หมดอายุ :10/02/2562
ที่อยู่ :57/226 หมู่ที่ 14 ซ.เทพกุญชร 42 ถ.พหลโยธิน
:ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :12120
โทรศัพท์ :0-2198-2076,08-9227-3830
โทรสาร :0-2198-2076
E-Mail :sathian_ssn@yahoo.com,sathian.ssn@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 14/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร