สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.529
ชื่อนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอสเอ็น อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 11/02/2551
วันที่เริ่มใช้ 11/02/2562
วันที่หมดอายุ 10/02/2563
ที่อยู่ 57/226 หมู่ที่ 14 ซ.เทพกุญชร 42 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12120
โทรศัพท์ 0-2198-2076,08-9227-3830
โทรสาร 0-2198-2076
E-Mail sathian_ssn@yahoo.com,sathian.ssn@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 07/02/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร