สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.527
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อดิศร ซัพพลาย จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/02/2551
วันที่เริ่มใช้ :11/02/2551
วันที่หมดอายุ :10/02/2552
ที่อยู่ :99/219 หมู่ที่ 13
:แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10510
โทรศัพท์ :0-2907-4442
โทรสาร :0-2907-4443
E-Mail :adisornsupply@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/01/2551
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร