สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.526
ชื่อนิติบุคคล :ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอ. ออกแบบ และ ตรวจสอบอาคาร
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/02/2551
วันที่เริ่มใช้ :11/02/2551
วันที่หมดอายุ :10/02/2552
ที่อยู่ :35/31 ซ.วัฒนวงค์ ถ.ราชปรารภ
:แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :02-253-4037,02-650-1839
โทรสาร :02-253-4037
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/01/2551
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร