สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.525
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โทเทิ่ล แอ็สเซ็ท แมนเนจเมนท์ แอนด์ คอนซัลแทน จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/02/2551
วันที่เริ่มใช้ :06/06/2561
วันที่หมดอายุ :05/06/2562
ที่อยู่ :840 ซอยรัตนาธิเบศร์ 18
:ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2950-8189
โทรสาร :0-2950-8190
E-Mail :tamco.info@gmail.com
Website : www.tamco-th.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 26/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร