สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.56
ชื่อนิติบุคคล บริษัท แอ็คคอนซัลแท้นส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ 01/12/2561
วันที่หมดอายุ 30/11/2562
ที่อยู่ 514/9 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.ประชาอุทิศ
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ 0-2158-2677
โทรสาร 0-2158-2679
E-Mail act.actconsultants@gmail.com
Website www.actconsultants.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 7
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 17/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร