สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.524
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซี-อินไซท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/02/2551
วันที่เริ่มใช้ :11/02/2551
วันที่หมดอายุ :10/02/2552
ที่อยู่ :142/30 คลองจั่นเพลส ถ.เสรีไทย
:แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :0-2733-2700 , 0-2733-2336
โทรสาร :0-2733-2332
E-Mail :infa@c-insight.com
Website : www.c-insight.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/01/2551
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร