สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.523
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ฟินิกซ์ อินสเปคเตอร์ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/01/2551
วันที่เริ่มใช้ :14/01/2561
วันที่หมดอายุ :13/01/2562
ที่อยู่ :180 ถ.พระราม 2
:แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10150
โทรศัพท์ :08-4789-089
โทรสาร :0-2945-1335
E-Mail :www.phoenixgroup7@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 16/10/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร