สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.522
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อีเอ็มเอส คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/01/2551
วันที่เริ่มใช้ :14/01/2561
วันที่หมดอายุ :13/01/2562
ที่อยู่ :61/127 อาคารทาบโลกา ชั้น 4 ซ.ทวีมิตร ถ.พระราม 9
:แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2248-2775-6
โทรสาร :0-2248-2777
E-Mail :emsdesign.forum@gmail.com
Website : www.emsconsultants.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :14
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 12/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร