สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.521
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็นสเพค กรุ๊ป จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/01/2551
วันที่เริ่มใช้ :14/01/2551
วันที่หมดอายุ :13/01/2552
ที่อยู่ :97/46 ถ.ราษฎร์พัฒนา
:แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :081-932-1280
โทรสาร :
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 02/01/2551
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร