สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.521
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ็นสเพค กรุ๊ป จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 14/01/2551
วันที่เริ่มใช้ 14/01/2551
วันที่หมดอายุ 13/01/2552
ที่อยู่ 97/46 ถ.ราษฎร์พัฒนา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240
โทรศัพท์ 081-932-1280
โทรสาร
E-Mail
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 02/01/2551
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร