สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.519
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไอพีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/01/2551
วันที่เริ่มใช้ :14/01/2561
วันที่หมดอายุ :13/01/2562
ที่อยู่ :16/3 ซ.1 ถนนศุภสารรังสรรค์
:ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จังหวัด :สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :90110
โทรศัพท์ :074-236450
โทรสาร :074236450
E-Mail :ipcengineering.co.th@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร