สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.518
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บิวดิ้งอินสเปคชั่นโซลูชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/01/2551
วันที่เริ่มใช้ :14/01/2557
วันที่หมดอายุ :13/01/2558
ที่อยู่ :99/140 หมู่ที่ 6 ถ.คุ้มเกล้า
:แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10520
โทรศัพท์ :081-841-1094
โทรสาร :0-2363-5395
E-Mail :info@bi_solution.net,surakt@hotmail.com
Website : www.bi_solution.net
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 13/01/2557
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร