สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.517
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บิลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ แอนด์ อินสเป๊คชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/01/2551
วันที่เริ่มใช้ :14/01/2552
วันที่หมดอายุ :13/01/2553
ที่อยู่ :108 ซ.กาญจนาภิเษก 0010 ถ.กาญจนาภิเษก
:แขวงบางแค เขตบางแค
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10160
โทรศัพท์ :08 1399 7949
โทรสาร :
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 16/01/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร