สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.55
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ทีม ควอลิตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :14/08/2557
วันที่หมดอายุ :13/08/2558
ที่อยู่ :151 ถ.นวลจันทร์
:แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2509-9099
โทรสาร :0-2509-9066
E-Mail :info@tqmthailand.com
Website : www.tqmthailand.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 16/07/2557
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร