สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.516
ชื่อนิติบุคคล บริษัท พันธ์วิศวกรรม คอนซัลแตนท์ กรุ๊ป จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 14/01/2551
วันที่เริ่มใช้ 17/02/2562
วันที่หมดอายุ 16/02/2563
ที่อยู่ 118/53 ถ.ประชาสรรค์
ต.คลองแห อ.หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90110
โทรศัพท์ 074897389
โทรสาร
E-Mail engineering_soiltest@hotmail.com
Website www.phanvisava-soiltest.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 4
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 09/01/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร