สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.516
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พันธ์วิศวกรรม คอนซัลแตนท์ กรุ๊ป จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/01/2551
วันที่เริ่มใช้ :17/02/2561
วันที่หมดอายุ :16/02/2562
ที่อยู่ :55 โชติวิทยะกุล 4
:ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จังหวัด :สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :90110
โทรศัพท์ :074-429-716-7
โทรสาร :074-429-718
E-Mail :engineering_soiltest@hotmail.com
Website : www.phanvisava-soiltest.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร