สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.515
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วิศวกรและสถาปนิก ตรวจสอบอาคาร จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/01/2551
วันที่เริ่มใช้ :14/01/2551
วันที่หมดอายุ :13/01/2552
ที่อยู่ :37/1084 ถ.เลียบคลองสาม
:หมู่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :10120
โทรศัพท์ :081-934-8262
โทรสาร :
E-Mail :n.pai@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 02/01/2551
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร