สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.514
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/01/2551
วันที่เริ่มใช้ :07/09/2555
วันที่หมดอายุ :06/09/2556
ที่อยู่ :9/291 อาคาร ยู เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ถ.รามคำแหง
:แขวงสวนหลวง เชตสวนหลวง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :0-2719-8777,0-3853-0211
โทรสาร :0-2719-8760
E-Mail :
Website : www.ekarat-transformer.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :29
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 22/08/2556
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร