สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.512
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ดิ อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/01/2551
วันที่เริ่มใช้ :14/01/2559
วันที่หมดอายุ :13/01/2560
ที่อยู่ :95/68 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนนาคนิวาส
:แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2570-8056
โทรสาร :0-2570-8056
E-Mail :teeb.jin@gmail.com
Website : www.teeb.jin@gmail.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 11/02/2559
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร