สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.510
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอสเอสพี หนึ่งศูนย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/12/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/12/2552
วันที่หมดอายุ :16/12/2553
ที่อยู่ :132/93 หมู่ที่ 5
:ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง
จังหวัด :ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :21130
โทรศัพท์ :038-605332
โทรสาร :038-605332
E-Mail :somsak_prayong@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 16/12/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร