สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.509
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บี. แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/12/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/12/2560
วันที่หมดอายุ :16/12/2561
ที่อยู่ :253/1110 หมู่ 3 ซอย 24/1 ถนนราษฎร์พัฒนา
:แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10520
โทรศัพท์ :02-936-7530
โทรสาร :02-043-1708
E-Mail :b-care1@hotmail.com , banprot.t@gmail.com
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 02/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร