สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.54
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซีวิลดีซายน์กรุ๊ป จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :09/02/2555
วันที่หมดอายุ :08/02/2556
ที่อยู่ :14/55 ถ.ศรีนครินทร์ หมู่ 1
:แขวงหนองบอน เขตประเวศ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :0-2748-1490-7
โทรสาร :0-2748-1151
E-Mail :cdgroup@cdgroup.co.th
Website : www.cdgroup.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 22/06/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร