สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.507
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บิลดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง อินสเปคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/12/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/12/2559
วันที่หมดอายุ :16/12/2560
ที่อยู่ :239 ซอยทุ่งมังกร 12 ถนนทุ่งมังกร
:แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10170
โทรศัพท์ :08-1618-2058
โทรสาร :0-2903-0080 ต่อ 2058
E-Mail :BEI2007@hotmail.com
Website : www.bei.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/12/2559
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร