สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.506
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไทย แอบโซลูท อินสเปกเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/12/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/12/2553
วันที่หมดอายุ :16/12/2554
ที่อยู่ :165/15 ซ.ประชาสโมสร 31 ถ.ประชาสโมสร หมู่ 4
:ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จังหวัด :ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :40000
โทรศัพท์ :043-244577 , 08-1592-4414
โทรสาร :043-244577
E-Mail :thai_inspect@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 14/12/2553
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร